Kryptoskolan del 2 – Konsensus? –  Proof of Work / Mining Distribuerad förtroendelös konsensus (engelska: trustless consensus), anses vara ett av de stora genombrotten med Blockkedje-teknologin. Denna artikel kommer att fokusera på en av dessa konsensusmekanismer som används i dag av Bitcoin och Ethereum nätverket för att uppnå just ”distribuerad förtroendelös konsensus”, specifikt Proof Of Work.…

Read More →