Kryptoskolan del 4 – Vad är Ripple och XRP?

 

 

 

Hej igen allihop och välkomna till del 4 i ”kryptoskolan”.

Detta inlägg är dedikerat till att gå på djupet om techbolaget Ripple, kryptovalutan XRP (Xrapid) och även gå in på andra blockkedjeprodukter som är nära sammankopplade med XRPs verksamhetsområde. Med det menas internationell (och i vissa marknader regional) överföring av pengar med fokus på institutionella kunder såsom banker, investeringsbolag men även företag vars  verksamhet är global pengaöverföring såsom Western Union, moneygram och Paypal.

Detta inlägg kommer vara relativt svårsmält då vi kommer gå igenom många olika termer inom betalningsflöden och bankvärlden. Jag har dock försökt att förenkla och förklara så gott jag kan med tillhörande exempel och ordbok för termerna (står i kursivt). Är något trots allt oklart så är det bara att ställa frågan så ska jag försöka svara så gott jag kan.

 

Vad är Ripple?

Ripple är, till skillnad från mångas antagande, inte namnet på kryptovalutan XRP, utan Ripple är alltså namnet på det Silicon Valley företag som står bakom produkterna xVia, xCurrent och xRapid. Det är den sistnämnda, xRapid, som använder kryptovalutan XRP.

Produkterna erbjuds via blockkedjelösningen Ripplenet, som erbjuder ett decentraliserat globalt nätverk av banker och betalningsleverantörer som använder Ripples distribuerade finansiella teknologi. Plattformen erbjuder meddelanden i realtid, clearing och avveckling av finansiella transaktioner via de tre produkterna ovan.

Ripples vision och mål är att etablera vad de kallar ”Internet of Value” som i korta drag syftar på att pengar ska kunna röra sig lika snabbt som information online. Något som inte alls är en verklighet idag. Vi i Sverige befinner oss dock i framkant vad gäller denna utopi där vi idag har kontaktlösa kort/telefoner/klockor, applikationer som Swish för betalning och lösningar för autentisering som mobilt BankID som fungerar utmärkt. Läs mer om Ripples Internet of Value här (Lägg in länk).

Företaget grundades 2012 och fick 2013 finansiell backning av bl.a Google Ventures, Seagate Technology, IDG Capital och inte minst investmentbolaget Andreessen Horowitz som investerat i många av de erkända brands vi använder dagligen (Skype, Facebook, Twitter, AirBnB, OculusVR, Coinbase för att nämna ett fåtal).

2015 fick företaget även backning av Santander, världens femte största bank. Ripples VD är Brad Garlinghouse, före detta Senior Vice President av Yahoo Inc och dess Chefskryptograf (Chief Cryptographer) är David Schwartz, välkänd figur online under namnet JoelKatz.

 

 

 

Glossarium

Innan vi går igenom vad de tre produkterna gör och hur de skiljer sig ifrån varandra. Men innan vi tar oss an produkterna är det nog bra om ni förstår ett gäng begrepp som vi kommer återkomma till i artikeln:

Avveckling är den term, eller rättare sagt begrepp, som används av banker/finansiella institutioner vid överföring av likvid mellan två parter i syfte att lösa deras förpliktelser mot varandra. På engelska så kallas detta för ”settlement”.

Likviditet är ett ord som kan användas i flera sammanhang för att illustrera betalningsförmåga eller förmåga att erhålla kontanter. Likviditet är ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga.

FIAT är valuta utfärdad av ett/flera länder, exempelvis usd, euro eller svenska kronor.

Nostro och vostro konton används för att skilja mellan de två uppsättningarna av bokföring som hålls av varje bank. Nostro betyder ”vårt” på latin och hänvisar till ett bankkonto som innehas av en bank hos en utländsk bank, vanligtvis i den utländska bankens valuta. Vostro betyder ”ert” och är vad den utländska banken kallar samma konto.

KYC innebär kundkännedom, från engelskans Know Your Customer. Enkelt uttryckt är kundkännedom en serie frågor och identitetsbevisande för att en bank eller betalningsförmedlare säkert ska veta vilka dess kunder är. Det inbegriper att vissa medlemmar ombeds skicka dokument som bevisar vilka de är. Detta är till för att skydda både banken och dess kunder.

AML står för Anti Money Laundering, och avser skydd mot penningtvätt genom en serie frågor om var medlen i en transaktion kommer ifrån. Man använder AML för att skydda sig ifrån penningtvätt och för att förhindra finansiering av terrorism.

Pust, jag lovar att vi inte behöver gå igenom ytterligare finansiella termer. ?

 

 

 

xVia

xVia är Ripples produkt för företag, betalningsleverantörer och banker som vill skicka betalningar över olika nätverk med hjälp av ett standardgränssnitt. xVia: s enkla API kräver ingen mjukvaruinstallation och gör det möjligt för användare att sömlöst skicka betalningar globalt med transparens i betalningsflödet med berikad information, som till exempel fakturor bifogade i transaktionen.

 

xCurrent

xCurrent är Ripples enterprise lösning som gör det möjligt för banker att omedelbart avveckla gränsöverskridande betalningar med möjligheten för spårning av transaktionen från A till Ö. Med hjälp av xCurrent, meddelar bankerna varandra i realtid för att bekräfta betalningsuppgifter innan transaktionen initieras och för att bekräfta leverans när avveckling skett. Den innehåller en regelbok som utvecklats i samarbete med RippleNet Advisory Board som säkerställer operativ konsistens och juridisk klarhet för varje transaktion.

 

xCurrent består av fyra delar:

Messenger

Messenger tillhandahåller peer-to-peer-kommunikation mellan sändaren och mottagaren. Messenger ansvarar för att tillhandahålla annan information, som KYC (Know Your Customer, FX-priser (Foreign Exchange), betalningsuppgifter etc.

 

Validator

Denna komponent bekräftar kryptografiskt framgången eller misslyckandet av en betalning. Validatorn anses vara ”den enda källa till sanning” för de transaktionsparterna (avsändare/mottagare) i betalningen. Banker kan köra sin egen validerare eller kan förlita sig på en tredjepartsvalidator (i vilket fall BFT-algoritmen används, som vi diskuterat i tidigare kryptoskolan inlägg). Validatorn används även för att koordinera överföringen av medel via Interledger protokollet ILP.

 

ILP Ledger

ILP är en subledger (huvudbok) som kan användas av bankens nuvarande ledger (huvudbok). Den används för att spåra krediter, debiteringar och likviditet över transaktionsparterna. I ILP så avvecklas transaktionen atomiskt, vilket innebär att avvecklas omedelbart eller inte alls.

I en atomisk transaktion uppträder antingen alla databasoperationer i en serie, eller inträffar inte alls. Detta för att garantera att uppdateringar i databasen inte sker partiellt (delvis), vilket kan orsaka större problem än att helt och hållet avvisa hela serien.

FX Ticker

Används för att definiera valutakurser mellan transaktionsparter. Denna komponent underlättar utbytet mellan ILP huvudböcker genom att möjliggöra för likviditetsleverantörer att posta valutakurser.

Likviditetsleverantörer är ofta stora banker och andra finansinstitut. I Fiat valutahandel är världens största likviditetsleverantör Deutsche Bank.

Värt att nämna är att Ripples xCurrent inte endast används för gränsöverskridande betalningar utan används för inhemska betalningar i t.ex Japan där SBI (ett konsortium av Japanska storbanker) gått ihop och skapat appen MoneyTap som fungerar likt inom Sverige välkända Swish. MoneyTap är ett utmärkt showcase på xCurrents användningsområde och transaktionshastighet.

 

xCurrent kan användas helt fristående och kräver inte användningen av kryptovalutan XRP. Bankerna får fortfarande en bra service, där tanken är lägre kostnader gentemot nuvarande SWIFT.

Däremot kompletteras produkten väl med xRapid, som möjliggör likviditet utan behovet av en likviditetsleverantör och därmed ännu lägre transaktionsavgifter.

För mer information om hur xCurrent fungerar så kan ni ta en titt på följande Youtubeklipp:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bU79HunxJp8

 

xRapid

xRapid är tänkt att köras med xCurrent för att ytterligare sänka kostnaderna för banker men framförallt att erbjuda likviditet på en gång. Det baseras på att använda kryptovalutan XRP. Det är viktigt att understryka att xRapid och XRP är inte samma sak, xRapid är produkten och XRP är kryptovalutan som används som bas för produkten xRapid.

För att förstå lösningen som Ripple erbjuder sina bankkunder måste vi först förklara problemet som upplevs av bankerna idag.

Låt oss anta att det finns en bank i Indien som gör mycket affärer i USA. Denna indiska bank har ingen närvaro i USA. Det enda sättet för denna bank att ta emot betalningar i USA är via ett Nostro-konto i en amerikansk bank.

Till exempel får banken i Indien en hel del remitteringar från USA till Indien. För att då kunna ta emot pengar från människor i USA skulle vår indiska bank vända sig till JP Morgan Chase och be dem öppna ett Nostro-konto för dem i USA.

Termerna nostro och vostro används för att skilja mellan de två uppsättningarna av bokföring som hålls av varje bank. Nostro betyder ”vårt” på latin och hänvisar till ett bankkonto som innehas av en bank hos en utländsk bank, vanligtvis i den utländska bankens valuta. Vostro betyder ”ert” och är vad den utländska banken kallar samma konto.

Banker i Storbritannien eller USA håller ofta ett vostro-konto på uppdrag av en utländsk bank.

JP Morgan Chase kommer sedan att överföra medlen via SWIFT till den Indiska bankens konto. Den omvandlas till lokal valuta och pengarna sätts in på mottagarnas lokala konton i Indien. Alla dessa steg har tillhörande avgifter såsom betalning till JP Morgan Chase för uppehället av nostro kontot, avgiften till SWIFT för överföringen av JP Morgan Chase till den Indiska banken, samt konverteringskursen för valutaväxlingen som tillkommer.

Pengar som hålls i dessa Nostro/vostro konton kallas för vilande kapital. Det betyder det kan användas när det finns behov, men resten av tiden vilar pengarna och används inte till något mer vinstdrivande. Därmed är detta kostsamt för finansiella institutioner, något som delvis täcks av avgifter mot slutkund.

Om bankerna använder XRP istället, anses behovet av Nostro/vostro kontot försvinna då XRP:s primära syfte blir en överbryggande valuta mellan två andra fiat-valutor.

XRP tar inte bara bort behovet av Nostro/vostro kontot, utan har även en mycket lägre avgift jämfört med SWIFT per transaktion, närmare 60 procent lägre. Detta kan ses som en ansenlig summa när man tänker på de triljoner kronor som överförs av storbanker och företag såsom Western Union, Moneygram och American Express (existerande kunder till Ripple som piloterar produkten xRapid).

SWIFT är idag standarden för internationella transaktioner mellan banker. SWIFT anses ha höga avgifter och vara långsamt (upp till flera dagar innan avveckling sker) jämfört med Ripples xVia, xCurrent och xRapid som tar några sekunder. Det sistnämnda löser även som tidigare nämnt likviditeten.

 

Men exakt hur fungerar xRapid?

 

Det unika med xRapid är inte bara problemet det löser, utan hur det löser problemet.

Det är viktigt att förstå att likviditet är en väsentlig del för alla affärsverksamheter. Likviditet kan emellertid också uttryckas som ett enkelt sätt att omvandla tillgångar till kontanter för uttag. Överföring av likviditet mellan länder är i dag en långsam process. xRapid erbjuder likviditet i realtid.

För att undvika problem (läs kostnad och komplexitet) som är förknippade med Nostro-konton används en digital tillgång som Ripples XRP istället, för att minska kostnaderna och förbättra likviditeten för olika former av transaktioner.

xRapid ansluter till kryptovalutehandlare (vad fasen kallar man cryptocurrency exchange på Svenska? ?) som till exempel Bitstamp, Kraken, Bithump som handlar med XRP. Där görs köp och sälj av XRP som källa till likviditet för transaktionen. Hur detta sker ser ni i exemplet nedan.

Vi använder vår indiska bank som exempel för att gå igenom hur en betalning från USA skulle se ut här:

Sebastian är kund hos Bank USA, som är ansluten till RippleNet och använder produkten xRapid, och vill överföra 1000 USD till Alexandra.

Mottagaren, Alexandra, är kund hos Bank India, som även den är ansluten till RippleNet, xRapid.

Alexandra vill ta emot pengar i sitt konto i sin lokala valuta, nämligen Indiska Rupie.

 

Nedan steg beskriver exakt vad som sker under loppet av några sekunder med hjälp av Ripples xRapid och kryptovalutan XRP.

  1. Sebastian initierar överföringen hos Bank USA,
  2. Bank USA ansluter till RippleNet, kopplar upp sig till en amerikansk valutahandlare (Bitstamp) och efterfrågar köp av XRP i utbyte mot 1000 USD.
  3. Valutahandlaren genomför köp av XRP som motsvarar 1000 USD och låser kursen.
  4. XRP från amerikanska valutahandlaren överförs till en indisk valutahandlare (BuyUcoin t.ex)
  5. XRP säljs nu i utbyte mot Indiska Rupier på den indiska valutahandlaren mot låst kurs.
  6. Rupierna som erhållits i steg 5 utbetalas av den indiska valutahandlaren direkt till Alexandras bankkonto hos den indiska banken. Alexandra kan använda pengarna nästintill direkt.

Ovan är varför man kallar XRP en överbryggande valuta.

Då både sändaren och mottagaren är kända av bankerna och har gått igenom KYC, AML och dylika säkerhetskontroller av respektive bank, vilket också bekräftas som en del av Ripples transaktion. Överföringen är alltså också säker enligt de regelverk som gäller för en vanlig banktransaktion. I ovan exempel så kan man byta ut privatpersonerna Sebastian och Alexandra till företag i respektive länder, förfarandet håller även här.

 

En demonstration av en Ripple transaktion gjordes live på Ellen Degeneres show av Ashton Kutcher som gjorde en donation tillsammans med Ripple till Ellens välgörenhetsprojekt. Det spekulerades en del om XRP användes i denna transaktion, men det kan anses sannolikt då pengarna var framme ”omgående”.   

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=IfEyQXiORMw

 

Partnerskap

Ett av många tvivel på Ripple har varit huruvida de kommer kunna signera några banker, och dessutom få dessa att använda sig av produkten xRapid som använder kryptovalutan XRP.

Ripple har dock varit duktiga och signerat en hel del banker och företag för produkterna xVia, xCurrent och xRapid. De största är Banco Santander, JBC (Japan Bank Consortium som består av 61 banker), SEB, SBI holdings, American Express, Western Union, Moneygram. Dock är detta en bråkdel av kunderna, en utomordentlig och komplett lista av partnerskap och vilka produkter som används av varje kund finns här: http://rppl.info/. Denna sida uppdateras löpande med varje ny signering som offentliggörs.

 

Avslutning

Detta avslutar våran introduktion till företaget Ripple, dess produkter xVia, xCurrent och xRapid samt kryptovalutan XRP. Jag hoppas att ni har gillat att läsa artikeln lika mycket som jag har gillat att skriva den. Ställ gärna frågor om det är något ni undrar över!

 

Tack för mig!

Mvh

Sebastian Ziabari

http://sebastian.ziabari.se

 

Källor:

https://ripple.com/solutions/

https://ripple.com/insights/liquidity-explained/

https://www.jpmorgan.com/tss/General/Multicurrency_Account_Services/1114735303544

https://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_(company)

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide_Interbank_Financial_Telecommunication

https://sv.wikipedia.org/wiki/Banco_Santander

https://www.investopedia.com/ask/answers/051815/what-difference-between-nostro-and-vostro-account.asp

https://ripple.com/insights/a-vision-for-the-internet-of-value/

https://steemit.com/introduceyourself/@joelkatz/i-m-david-schwartz-knows-as-joelkatz-chief-cryptographer-at-ripple

http://rppl.info/

https://ripple.com/insights/democratizing-global-payments-xrapids-cost-savings-benefits/

 

 

 

 

Posted on 15 juni, 2018 in Cryptocurrency, Fun, Technology

Share the Story

About the Author

Sebastian is a Technical Project Manager with a burning passion for bleeding edge technology, software, hardware and virtual reality. His cryptonite is gluten.

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Back to Top